O nas

O nas

Kancelaria „JURYSTA” świadczy usługi prawne zarówno na rzecz przedsiębiorców jak też i klientów indywidualnych.

telefon 89 648 48 48 Poniedziałek -piątek | 8-16

Adres ul. Mikołaja Kopernika 9

14-200 Iława

Kancelaria JURYSTA

Kancelaria świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, pełnego zastępstwa procesowego zarówno przed sądami powszechnymi jak i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym oraz organami administracji, a także usługi polegające na sporządzaniu umów, pozwów, wniosków i innych pism procesowych (m.in. odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne), odwołań od decyzji, skarg oraz wydawaniu opinii prawnych.

Usługi Kancelarii wiążą się z szeroko pojętym doradztwem prawnym obejmującym zarówno usługi na rzecz Klientów indywidualnych jak kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek czy spółdzielni).

Wieloletnie doświadczenie pozwala świadczyć usługi w sposób profesjonalny i z należytą starannością dbając w należyty sposób o interes prawny klientów. W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców działalność Kancelarii szczególnie blisko związana jest z branżą: budowlaną, stolarską, transportową, oraz z energią wiatrową. Posiadamy również bardzo bogate doświadczenie w branży rolniczej (branża drobiarska, producenci trzody chlewnej oraz bydła), sprawach związanych z prawem autorskim oraz ochroną przed nieuczciwą konkurencją.

Od wielu lat zajmujemy się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań zarówno na osobach jak i na mieniu.

Z uwagi na dynamikę rozwoju rynku usług prawnych oraz złożoność prawa Kancelaria rozszerza działalność w zakresie pojawiających się potrzeb i problemów prawnych. Świadcząc usługi staramy się kierować skutecznością i przede wszystkim dobrem oraz interesem Klienta, przestrzegając przy tym zasad etyki.

Porady prawne i pełne zastępstwa procesowe
Kancelaria świadczy usługi związane z pełnym zastępstwem procesowym przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji. W tym zakresie posiadamy wieloletnie i bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych
Klienci indiwidualni
Kancelaria oprócz zastępstwa prawnego zajmuje się udzielaniem porad prawnych związanych z wszelkimi gałęziami prawa.
Klienci Biznesowi
Kancelaria ukierunkowana jest na obsługę prawną przedsiębiorców (firmy prowadzone jednoosobowo, spółki oraz spółdzielnie). Obecnie Kancelaria na stałe współpracuje z około 15 podmiotami gospodarczymi zajmując się pełną obsługą prawną (prowadzenie sporów sądowych, egzekwowanie należności, wydawanie opinii, przekształcenia, udział w negocjacjach, sporządzanie umów i pism).
  1. OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

    W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną polegającą na kompleksowym doradztwie i opiece prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z działalnością danej firmy.

  2. KLIENCI INDYWIDUALNI

    doradztwo prawne, zastępstwo procesowe

SPECJALIZACJE

SPECJALIZACJE

.............................................

Prawo cywilne

– spory sądowe dotyczące stosunków cywilnych, w tym sprawy gospodarcze

– sprawy związane z własnością

– prawo zobowiązań(umowy, dochodzenie roszczeń pieniężnych)

– prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)

Prawo rodzinne

– rozwody, separacje

– podział majątku

– ustalenie władzy rodzicielskiej, regulacje kontaktów z dziećmi

– zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa

Prawo pracy

– pozwy i odwołania od wypowiedzenia stosunku pracy

– sprawy o wynagrodzenia za pracę

– projekty umów o pracę

– zastępstwo procesowe przed sądem pracy

Prawo spółek

– rejestracja spółek, przekształcenia

– projekty umów spółek handlowych, statutów i innych dokumentów korporacyjnych

– udział w spotkaniach organów spółek

Prawo administracyjne
– odwołania od decyzji
– skargi do sądu administracyjnego

Windykacja należności
– wezwania do zapłaty
– pozwy o zapłatę
– egzekucje, w tym egzekucje międzynarodowe

Odszkodowania
– zgłoszenie szkody
– dochodzenie odszkodowań na drodze postępowania sądowego

PRAWO BUDOWLANE

– pozwolenia na budowę

– sprawy z zakresu geodezji

– decyzje budowlane

PRAWO AUTROSKIE I OCHRONA KONKURENCJI
Ignorantia iuris nocet

Nieznajomość prawa szkodzi.

CENNIK

CENNIK

...........................................................

Porada prawna – 100zł
W każdej sprawie wynagrodzenie za usługę ustalane jest indywidualnie z klientem w czasie spotkania.

Minimalne stawki za zastępstwo prawne przed sądami określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych:
do 500 zł – 120 zł;
powyżej 500 zł do 1500 zł – 360 zł;
powyżej 1500 zł do 5000 zł – 1200 zł;
powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 2400 zł;
powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 4800 zł;
powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 7200 zł;
powyżej 200 000 zł – 14 400 zł

KONTAKT

KONTAKT

...........................................................

Zadzwoń 89 648 48 48 Poniedziałek -piątek | 8-16

Odwiedź nas ul. Mikołaja Kopernika 9, 14-200 Iława